How can we help?
< All Topics
Print

การแก้ไขข้อมูลแขกผู้เข้าพัก และ การเปลี่ยนแปลงชื่อแขกผู้เข้าพัก

Ace Hotel System

 

ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณสามารถอัปเดตการเปลี่ยนข้อมูลของแขกผู้เข้าพัก ที่มีประวัติการเข้าพักอยู่แล้วได้อย่างง่ายดาย ซึ่งการแก้ไขข้อมูลแขก จะเป็นการแก้ไขชื่อของแขก (จะมีผลกับประวัติของแขกที่เคยบันทึกไว้ในระบบ) ส่วนการเปลี่ยนแปลงชื่อแขกนั้น จะเป็นเพียงการเพิ่มชื่อแขกหรือนำข้อมูลของแขกที่เคยบันทึกไว้มาแทนที่เท่านั้น

การแก้ไขข้อมูลแขกผู้เข้าพัก

ซึ่งส่วนใหญ่อาจจะมีการสับสน ในกรณีที่ต้องการเพิ่มรายชื่อแขกผู้เข้าพักตามห้องต่างๆ โดยการใช้ฟังก์ชัน “edit guest” แทนที่จะใช้ “replace guest” ซึ่ง ตามตัวอย่าง ของแขกที่ชื่อ Taylor Swift นั้นถูกแก้ไขเป็น Katy Perry ซึ่งข้อมูลนั้นจะยังเป็นข้อมูลเดิม แต่ชื่อนั้นจะเปลี่ยนเป็นชื่อที่ถูกแก้ไขล่าสุด

โดยการเปลี่ยนแปลงชื่อแขกนั้น จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเฉพาะการจองนั้นๆ ซึ่งจะไม่ส่งผลต่อชื่อแขกและข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ในระบบ การใช้ฟังก์ชัน “repalced guest” นั้นจะช่วยให้ประวัติของแขกท่านเดิมนั้นยังคงในระบบ

การเปลี่ยนแปลงชื่อแขกผู้เข้าพัก

โดยวิธีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลแขก จะสะดวกสำหรับการแยก Flios ตามยอดที่ต้องการเรียกเก็บค่าห้องพักหรือบริการเสริมแยกเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ชื่อที่จะระบุในส่วน payment จะยังเป็นชื่อแขกที่เป็น lead guest ของการจองนั้นๆ

โดย 2 ฟังก์ชันนี้จะช่วยให้คุณแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น

หากท่านพบปัญหาเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงส่วนนี้ สามารถแจ้งทีมงานผ่านช่องแชทหน้าระบบได้โดยตรง